Skipsmodeller er modeller av skip som er bygget i skala, det vil si med de riktige proporsjonene og med så mange detaljer som mulig. Byggingen av skipsmodeller har en historie helt tilbake til antikken, men her skal vi se på hvordan de har utviklet seg de siste hundre årene.

Skipsmodellenes historie

Bygging av skipsmodeller ble et massefenomen på begynnelsen av 1900-tallet, da standardiserte utstyrspakker ble tilgjengelige for første gang. De viktigste produsentene var i Storbritannia og USA, men pakkene ble solgt internasjonalt og ble populære i mange land. I slike pakker kombinerte man skrog av tre med støpt bly som ble brukt til å etterligne anker og andre metallgjenstander. Over tid kom en overgang til mer fleksible materialer, fremfor alt plast.

Det var en fransk produsent som først kom frem til at man kunne bruke tynne jernplater med et belegg av tinn til å unngå rust, som også kunne brukes til å bygge modeller. Et annet materiale som ble tatt i bruk var sink, som kunne brukes til å etterligne moderne jernskip. I disse skipene kunne man til og med sette inn små dampmaskiner, messingkanoner, og så videre, for et veldig realistisk utseende skip. Det ble til og med mulig å lage modeller av helt nye skip, fordi industrielle prosesser hele tiden utviklet seg.

Skipsmodeller ble særlige populære i USA etter første verdenskrig, med utbyggingen av den amerikanske flåten. Etter andre verdenskrig fortsatte hobbyen å vokse, og fikk til og med sitt eget tidsskrift, «Model Boat». Nå til dags har mange fått interesse for skipsmodeller gjennom å lære mer om dem på nettet. Det er lettere enn noen gang å få tips om hvordan man kan få til de mer utfordrende delen av å bygge en skipsmodell, og ikke minst er det nå veldig lett å vise frem og få oppmerksomhet for det endelige produktet.