En modelljernbane er for mange menn deres kjæreste eie, og det store deler av fritiden går med til. Det er virkelig en hobby som kan bli nærmest altoppslukende når man først kommer i gang, selv om dette kan fremstå som litt uforståelig for utenforstående og kanskje særlig de aller nærmeste!

Tog og jernbane

I motsetning til for eksempel modellfly eller radiostyrte biler indikerer navnet på denne hobbyen, modelljernbane, at det her fremfor alt er infrastrukturen som er det sentrale. Likevel er man selvfølgelig også opptatt av selve lokomotivene og vognene, men det som virkelig skaper stemningen er miljøet rundt: selve banen, signalene, landskapet med veier, broer og bygninger, og så kanskje også menneskene rundt og flotte naturelementer som fjell, innsjøer, og så videre. Det er dette som forfører så mange som starter denne hobbyen – man opplever å bli sugd inn i en helt annen verden, og det er en verden der man i motsetning til utenomverdenen faktisk har full kontroll. Her kan man bygge og planlegge som man vil, få utløp for sin kreativitet, og skape et presist og funksjonelt system samtidig.

Dette er også en hobby med en lang historie, for de første modelljernbanene kom allerede på 1800-tallet. Med bruken av elektrisitet tok det virkelig av på 1900-tallet. I dag har togene og alt annet rundt blitt mer realistisk, og mange bestreber seg å etterligne en bestemt periode eller et bestemt sted med stor nøyaktighet. Dette er krevende, og kan ta svært lang tid, ofte flere år, men det er en del av utfordringen. Man er nødt til å planlegge og utvikle nye ideer over tid, som ofte gjør at man føler at man også selv utvikler seg i takt med byggingen av jernbanen.

Denne hobbyen er imidlertid ikke bare for einstøinger, slik det ofte blir fremstilt i media. Tvert i mot er entusiastene ofte sosiale mennesker som deler tips og bilder med hverandre på nettet.